Terms & conditions

Regulamin

1.Informacje ogólne: 

 - właścicielem Sklepu Internetowego  „Salkron” zwanego dalej Sklepem jest firma Salkron Piotr Sałęga z siedzibą w Nisko, ulica Tysiąclecia 8D/66; NIP 865-10-57-784, REGON 364939330,
 - " Salkron " jest stroną umowy sprzedaży zawieranej z klientem i figuruje na fakturze VAT lub paragonie jako sprzedawca zamówionych produktów; klient otrzymuje wraz z dostawą Produktu paragon lub fakturę, o chęci otrzymania faktury proszę poinformować w zamówieniu;   
- Produkty to wszelkie towary i usługi, które klient może nabyć w Sklepie Internetowym www.salkron.com ; wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są najwyższej jakości i posiadają wymagane polskim prawem atesty; 
- warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy; 
- zamówień w Sklepie mogą dokonywać osoby pełnoletnie; osoby które nie są pełnoletnie, a ukończyły lat 13, mogą dokonywać zakupów tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów; 
 - poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia; zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Sklepu w celach promocyjno-reklamowych; zgodnie z wyżej wymienioną Ustawą Klient ma prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania; 

2.Oferta i składanie zamówień.   

- oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski;   
- ilość produktów oferowana przez Sklep zmienia się i podlega stałym aktualizacjom;   
- zamówienia będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń;   
- warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i wysłanie go do Sklepu;   
- po złożeniu zamówienia klient jest informowany o produktach ,które zamówił i otrzyma informację na e-mail, gdy zamówionych produktów aktualnie nie ma na magazynie; Klient musi potwierdzić zamówienie odpowiadając na e-mail o złożonym zamówieniu. Do czasu potwierdzenia zamówienie nie będzie realizowane.   
- w przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą telefoniczną lub elektronicznie;   
- Klient jest zobowiązany do podania aktualnego telefonu kontaktowego lub adresu e-mail, pod którym można potwierdzić zamówienie. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych Sklep nie otrzyma potwierdzenia zamówienia, zostaje ono anulowane.   
- nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane;   - każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane do 2-5 dni roboczych od daty jego złożenia;   
- w okresie świątecznym termin realizacji może być przedłużony do 3-7 dni roboczych;    

3.Dostawa i formy płatności:


   - decyzje o formie płatności i dostawy podejmuje Klient w momencie składania zamówienia, przy czym wybierając formę płatności "płatne przelewem" rozumie się płatność przed realizacją dostawy;   
- Klient, wybierając dostawę i formę płatności w zamówieniu w końcowej części zamówienia nie może już zmieniać formy płatności (np. "płacę za zaliczeniem pocztowym"), powinien zaakceptować płatność zgodną z wcześniej wybraną formą zapłaty.  
- Jeżeli jednak Klient się pomyli ,zostanie on poinformowany o tym drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu ustalenia formy płatności, do czasu wyjaśnienia zamówienie nie będzie realizowane;   
- zamówione w ramach Sklepu produkty są dostarczane na adres podany w zamówieniu;   
- formalności związane z realizacją zamówienia są dokonywane w miejscu odbioru towaru, a osobą upoważnioną do ich dokonywania jest pracownik firmy realizującej dostawę;   
- zapłata za zamówiony towar realizowana jest gotówką w chwili dostawy, lub w przypadku płatności przelewem zapłata musi nastąpić przed wysłaniem towaru do Klienta;   - towar wysyłany jest kurierem lub poprzez Pocztę Polską;

- koszt przesyłki:
• - do 2 kg 14 zł
• od 2 do 20 kg 17 zł
• od 20 do 40 kg 38 zł.
• za pobraniem +5 zł.

Gratisowa przesyłka od kwoty zamówienia 1000,00 zł.  
- jeżeli towar nie zostanie opłacony w przeciągu 5 dni roboczych, bądź nie zostanie odebrany w przeciągu 5 dni roboczych zamówienie jest anulowane;

4. Gwarancja. Zwroty towarów. Odstąpienie od umowy.


   - Sklep uwzględnia reklamacje w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy Produktu do Sklepu. W przypadku uznanej reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu;   
- Po dokonaniu płatności Klient ma prawo ,w obecności przedstawiciela firmy realizującej dostawę, sprawdzić zawartość przesyłki;   - reklamacje mogą być składane:

• - drogą e-mailową na adres [email protected]
• - pocztą na adres Salkron Piotr Sałęga ul. Tysiąclecia 8D/66 37-400 Nisko

- pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma na wskazane konto.   
- Klient może w ciągu 14 dni od przesłania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn; W takim przypadku należy Produkt odesłać na adres Sklepu w stanie nienaruszonym.   Adres do zwrotów: Salkron Piotr Sałęga ul. 1 Siepnia 16 37-450 Stalowa Wola tel. 664 348 894 5. Postanowienia końcowe:   
- ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT;   
- niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem zakupów.   

- opinie i pytania dotyczące naszej pracy prosimy kierować na adres mailowy [email protected]
 - konto bankowe: 

Salkron Piotr Sałęga ul. Tysiąclecia 8D/66  37-400 Nisko  mBank
13 1140 2004 0000 3202 7658 0205 

-W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .